Kalkulator Zużycia Prądu

reklama

Kalkulator Zużycia Prądu pomoże Ci oszacować ile energii elektrycznej zużywają urządzenia w Twoim domu oraz jaki jest ich koszt. Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić kilka prostych parametrów.

W wyniku otrzymasz ilość zużycia prądu i jego cenę, która podzielona jest na: dzień, miesiąc i rok. Informacje te przedstawione są dla każdego urządzenia oddzielnie oraz sumarycznie dla wszystkich urządzeń elektrycznych, jakie wprowadziłeś.
Nie zapomnij zmienić ceny prądu (za 1 kWh), jeśli dla Twojej obecnej taryfy jest inna niż ta podana domyślnie.

Zużycie i koszt energi
dziennie0.13 kWh0.09 zł
miesięcznie3.90 kWh2.70 zł
rocznie47.45 kWh32.85 zł
Sumaryczne zużycie i koszt energi
dziennie0.13 kWh0.09 zł
miesięcznie3.90 kWh2.70 zł
rocznie47.45 kWh32.85 zł

Jak korzystać z Kalkulatora Zużycia Prądu online?

Jak można zauważyć, kalkulator zużycia prądu jest bardzo prostym i łatwym w obsłudze narzędziem. Pozwala on na oszacowanie kosztów i ilości energii elektrycznej, jakie zużywają urządzenia znajdujące się w Twoim domu.

Biorąc pod uwagę ciągle rosnące koszty energii elektrycznej, wiedza na temat tego ile dokładnie kosztuje nas korzystanie z konkretnego urządzenia, może pomóc nam podjąć decyzje o tym, aby wymienić je na bardziej energooszczędne, ograniczyć korzystanie z niego lub odpowiednio dostosować swój styl życia i w miarę możliwości ograniczyć niepotrzebne zużycie.

Opis działania

Domyślnie kalkulator zużycia energii ma podane jedno urządzenie, dla którego wpisane są parametry: moc = 100 W, ilość = 1, czas pracy = 1h i 15 min. Zmień te parametry według własnych potrzeb.

Jeśli potrzebujesz dodać kolejne urządzenie, wciśnij przycisk Dodaj kolejne urządzenie i uzupełnij konieczne parametry.

Dla każdego urządzenia elektrycznego koszt o raz zużycie energi pojawia się jako podsumowanie, które zawiera informacje o dziennym, miesięcznym oraz rocznym zużyciem energii elektrycznej oraz jego koszcie.

Na dole (pod przyciskiem, które dodaje nowe urządzenie) znajduje się sumaryczny koszt i ilość zużytej energii. Oczywiście też jest on podzielony na dzień, miesiąc i rok.

Jeśli dodałeś za dużo urządzeń ,lub chcesz któreś usunąć, skorzystaj z przycisku Usuń znajdującego się przy każdym urządzeniu (nie można usunąć pierwszego urządzenia).

Zużycie energii elektrycznej mierzone jest w kilowatogodzinach (kWh).

Przykład

Jeśli w pokoju masz 4 żarówki, po 20 Watów każda, łatwo obliczysz, że jeśli będą one świeciły każdego dnia, średnio przez 2h, to przy cenie 0,80 zł za 1kWh, koszt zużytej energii elektrycznej wyniesie 46,72 zł. Natomiast po wymianie tych żarówek na bardziej energooszczędne (np. 5W LEDy) ich całoroczny koszt wyniesie już tylko 11,68 zł. Spora różnica, prawda?

O czym warto pamiętać?

W tym Kalkulatorze Zużycia Prądu, do obliczeń ilości i kosztów miesięcznych przyjęte jest, że miesiąc ma 30 dni. Natomiast dla danych rocznych przyjęte jest, że rok ma 365 dni.

Warto również mieć na uwadze, że wiele urządzeń elektrycznych, np. lodówka, telewizor czy komputer, nie zużywają stale tyle samo energii elektrycznej. Dlatego dokonując obliczeń zużycia prądu, musisz założyć, że obliczasz maksymalne zużycie i wtedy wpisywać ile maksymalnie dane urządzenie może pobierać prądu przez cały czas pracy, lub je uśrednić. Faktyczne zużycie i koszt prądu zależy od wielu czynników, więc to jak ostatecznie będzie wyglądał Twój rachunek za prąd, dowiesz się, gdy otrzymasz fakturę. Oby do zapłacenia było jak najmniej ;)

zobacz również: