Kalkulator Zużycia Prądu

reklama

Kalkulator Zużycia Prądu pozwala na obliczenie ile prądu zużyją urządzenia, które będą działały przez określony czas, oraz jaki jest dla nich koszt energii elektrycznej. Koszt zużycia prądu i jego ceny podany jest w podziale na: dzień, miesiąc i rok. Informacje te przedstawione są dla każdego urządzenia oddzielnie oraz sumarycznie dla wszystkich urządzeń elektrycznych jakie wprowadziłeś.
Nie zapomnij zmienić ceny prądu (za 1 kWh) jeśli dla Twojej obecnej taryfy jest inna niż ta podana domyślnie.

Zużycie i koszt energi
dziennie0.13 kWh0.09 zł
miesięcznie3.90 kWh2.70 zł
rocznie47.45 kWh32.85 zł
Sumaryczne zużycie i koszt energi
dziennie0.13 kWh0.09 zł
miesięcznie3.90 kWh2.70 zł
rocznie47.45 kWh32.85 zł

Kalkulator Zużycia Prądu

Kalkulator Zużycia Prądu to kalkulator, który pozwala na oszacowania kosztów i ilości energii elektrycznej jakie znajdują się w Twoim domu.

Opis działania

Domyślnie kalkulator zużycia energii ma podane jedno urządzenie, dla którego wpisane są parametry: moc = 100 W, ilość = 1, czas pracy = 1h i 15 min. Zmień te parametry według własnych potrzeb.

Jeśli potrzebujesz dodać kolejne urządzenie, wciśnij przycisk Dodaj kolejne urządzenie i uzupełnij konieczne parametry.

Dla każdego urządzenia elektrycznego koszt o raz zużycie energi pojawia się jako podsumowanie, które zawiera informacje o dziennym, miesięcznym oraz rocznym zużyciem energii elektrycznej oraz jego koszcie.

Na dole (pod przyciskiem, które dodaje nowe urządzenie) znajduje się sumaryczny koszt i ilość zużytej energii. Oczywiście też jest on podzielony na dzień, miesiąc i rok.

Jeśli dodałeś za dużo urządzeń ,lub chcesz któreś usunąć, skorzystaj z przycisku Usuń znajdującego się przy każdym urządzeniu (nie można usunąć pierwszego urządzenia).

O czym warto pamiętać?

W tym Kalkulatorze Zużycia Prądu, do obliczeń ilości i kosztów miesięcznych przyjęte jest, że miesiąc ma 30 dni. Natomiast dla danych rocznych przyjęte jest, że rok ma 365 dni.

Warto również mieć na uwadze, że wiele urządzeń elektrycznych, np. lodówka, telewizor czy komputer, nie zużywają stale tyle samo energii elektrycznej. Dlatego dokonując obliczeń zużycia prądu musisz założyć, że obliczasz maksymalne zużycie i wtedy wpisywać ile maksymalnie dane urządzenie może pobierać prądu przez cały czas pracy, lub je uśrednić. Faktyczne zużycie i koszt prądu zależy od wielu czynników, więc to jak ostatecznie będzie wyglądał Twój rachunek za prąd dowiesz się jak otrzymasz fakturę. Oby do zapłacenia było jak najmniej ;)

zobacz również: