Przelicznik ciśnienia

reklama

Przelicznik ciśnienia to narzędzie, które automatycznie zamienia jedną jednostkę ciśnienia (którą wpisujesz poniżej) na pozostałe jednostki ciśnienia. Szybko możesz zamienić psi na bar, MPa na bar albo kPa na bar. Jeśli na sprężarce masz podane inne jednostki niż na oponie, skorzystanie z tego przelicznika może okazać się bardzo pomocne.
Przykład: gdy chcesz zamienić Paskale np. na mmH2O, to wpisz wartość w Paskalach w pierwszym polu i odczytaj wynik w polu zawierającym Milimetry słupa wody. Wyniki podawane są z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku.

O Przeliczniku Jednostek Ciśnienia

Przelicznik Jednostek Ciśnienia zamienia jedną jednostkę ciśnienia na inne.

W codziennym życiu często możesz spotkać urządzenia lub przedmioty, na których podane są wartości ciśnienia w różnych jednostkach. Są to np. opony samochodowe lub rowerowe, sprężarki, pompki do roweru lub butle do nurkowania. Gdy na jednym urządzeniu masz podane inne jednostki ciśnienia niż np. na oponie, warto je przeliczyć za pomocą tego narzędzia i mieć pewność, że opona będzie miała odpowiednie ciśnienie.

W przeliczniku dostępnym na tej stronie istnieje możliwość zamiany ciśnienia w śród następujących jednostek:

Zamiana psi na bar, kPa na bar czy MPa na bar zajmuje chwilę.

Czym jest ciśnienie?

Na stronie wikipedii możemy przeczytać, że Ciśnienie to wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni, podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa.

zobacz również: