Kalkulator ułamków zwykłych

reklama

Kalkulator ułamków zwykłych wykonuje proste operacje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Wpisz liczniki i mianowniki ułamków, wybierz działanie. Wynik pojawi się automatycznie.

Narzędzie to przyda się, gdy nie potrafisz wykonać obliczeń samodzielnie lub chcesz sprawdzić wynik działań na ułamkach zwykłych. Wynik wyświetlany jest jako ułamek zwykły, a obliczenia dokonywane są po każdej zmianie, jaką wprowadzisz.wynik

Kalkulator ułamków zwykłych

Kalkulator ułamkowy pozwala dokonać podstawowych operacji matematycznych na dwóch ułamkach zwykłych. Aby dokonać obliczeń, należy podać licznik i mianownik obu ułamków. Są to pola wymagane. Następnie należy wybrać działanie, które chcemy wykonać: dodawanie (+), odejmowanie (−), mnożenie (×) bądź dzielenie (÷)

Liczba będąca całością (przed ułamkiem), nie musi być podana (jest opcjonalna).

Ułamki zwykłe

Ułamek zwykły składa się z licznika a, mianownika b i kreski ułamkowej. Jego zapis wygląda następująco: a b Reprezentuje on liczbę równych części jakiejś całości. Licznik mówi nam ile mamy części natomiast mianownik oznacza całkowitą liczbę części.

Wartość ułamka to iloraz (wynik dzielenia) a przez b. Mianownik ułamka nigdy nie może być zerem (0).

Aby lepiej zrozumieć ułamki można posłużyć się pizzą: pizza" jest ona podzielona na 6 części. Gdy wyciągniemy z niej jeden kawałek mamy jeden kawałek z sześciu, czyli: 1 6

Ułamek właściwy i niewłaściwy

Ułamek nazywamy właściwym, gdy jego licznik jest mniejszy od mianownika.

Ułamek nazywamy niewłaściwym, gdy jego licznik jest większy od mianownika.

Liczba mieszana to taka liczba, która posiada liczbę całkowitą oraz ułamek, np: 2 1 3

Działania na ułamkach zwykłych

Działania na ułamkach zwykłych, czyli: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, wykonuje się wg określonych wzorów:

Podsumowanie

Kalkulator ułamków zwykłych jest prostym, łatwym w użyciu narzędziem, które z pewnością przyda się każdemu, kto od czasu do czasu musi wykonywać obliczenia z ułamkami. Jest bardzo przydatny dla uczniów i studentów, którzy potrzebują go do pracy domowej i dla każdego, kto musi od czasu do czasu wykonywać obliczenia z ułamkami zwykłymi.

zobacz również: