Kalkulator ułamków

reklama

Kalkulator ułamków zwykłych wykonuje proste operacje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Wpisz liczniki i mianowniki ułamków, wybierz działanie. Wynik pojawi się automatycznie.

Kalkulator ułamków przyda się gdy nie potrafisz wykonać obliczeń samodzielnie lub chcesz sprawdzić wynik działań. Wynik wyświetlany jest jako ułamek zwykły.wynik

Kalkulator ułamków

Kalkulator ułamkowy pozwala dokonać podstawowych operacji matematycznych na dwóch ułamkach zwykłych. Aby dokonać obliczeń należy podać liczni i mianownik obu ułamków oraz wybrać działanie: dodawanie (+), odejmowanie (−), mnożenie (×) bądź dzielenie (÷)

Liczba będąca całością (przed ułamkiem), nie musi być podana.

Ułamki zwykłe

Ułamek zwykły składa się z licznika a, mianownika b i kreski ułamkowej. Jego zapis wygląda następująco: a b Reprezentuje on liczbę równych części jakiejś całości. Licznik mówi nam ile mamy części natomiast mianownik oznacza całkowitą liczbę części.

Wartość ułamka to iloraz (wynik dzielenia) a przez b. Mianownik ułamka nigdy nie może być zerem (0).

Aby lepiej zrozumieć ułamki można posłużyć się pizzą: pizza" jest ona podzielona na 6 części. Gdy wyciągniemy z niej jeden kawałek mamy jeden kawałek z sześciu, czyli: 1 6

Ułamek właściwy i niewłaściwy

Ułamek nazywamy właściwym, gdy jego licznik jest mniejszy od mianownika.

Ułamek nazywamy niewłaściwym, gdy jego licznik jest większy od mianownika.

Liczba mieszana to taka liczba, która posiada liczbę całkowitą oraz ułamek, np: 2 1 3

Działania na ułamkach

Działania na ułamkach, czyli: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, wykonuje się wg określonych wzorów:

Podsumowanie

Kalkulator ułamków jest narzędziem, które z pewnością przyda się uczniom i studentom, którzy muszą co jakiś czas wykonać operacje na ułamkach w swoich pracach domowych.

zobacz również: