Przelicznik jednostek masy (wagi)

reklama

Przeliczanie jednostek miar masy (wagi) pozwoli Ci szybko zamienić kilogramy na gramy, tony na kilogramy, uncje na funty, karaty na gramy itp. itd. Zamiana jednostek masy działa szybko i automatycznie. Wpisz w odpowiednie pole wagę, którą chcesz zamienić.

Metryczne jednostki miary
Angielskie (imperialne) jednostki wagowe
Pozostałe jednostki masy

O jednostkach wagi

Jednostki wagowe pozwalają na określenie wagi poszczególnych elementów. Obecnie podstawową jednostką miary w układzie SI jest jeden kilogram. Wzorzec 1 kg przechowywany jest w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sevres pod Paryżem i jest to cylinder o średnicy podstawy 39 mm wykonany ze stopu platyny i irydu.

O przeliczniku jednostek masy

Nasz konwerter jednostek wagowych automatycznie i szybko konwertuje wprowadzoną jednostkę na inną. Po prostu wprowadź interesującą Cię wartość do przeliczenia w interesującym Cię polu. Przelicznik wagi wykona zamiany na wszystkie dostępne na tej stronie jednostki i wyświetli wyniki w odpowiednich polach. Możesz wybrać jaką dokładność (ile miejsc po przecinku) będą miały przeliczone jednostki. Domyślną wartością jest 4. Możesz wybrać od 0 do 10 miejsc po przecinku.

Np wpisując w polu gram wartość 123 dowiesz się, że jest on równy 4.3387 uncji [oz]. W ten sposób szybko przeliczysz miligramy (mg) na dekagram (dkg) czy kilogramy (kg) z podstawowego sytemu SI. W tabeli znajdują się również miary anglosaskie oraz kilka pozostałych takich jak karat czy drachma.

Po wprowadzeniu wartości liczbowej w dowolnym polu, wyniki dla pozostałych jednostek długości będą przeliczane i wyświetlane automatycznie. Na przykład, jeśli wprowadzisz wartość 100 w polu metr [m], okaże się, że wynosi ona 109,3613 jardów.

Jakie jednostki wagi są przeliczane?

Podstawowe jednostki masy z układu SI:

Imperialne / amerykańskie jednostki wagi:

Inne jednostki wagi:

Podsumowanie

Za pomocą naszego konwertera jednostek masy (przelicznika wagi) możliwe jest przeliczanie ich wartości pomiędzy wszystkimi wymienionymi powyżej jednostkami. Możesz przeliczyć kilogramy na gramy, uncje, kilogramy na funty, tony na tony amerykańskie (short tone), lub tony angielskie (long tone). Możesz również przeliczyć gramy na karaty, dramy, uncje trojańskie, funty trojańskie lub kwintale. Wszystko jest szybkie i automatyczne, dzięki temu przeliczanie wagi nie będzie już problematyczne.

Zamiana jednostek masy na tej stronie z pewnością ułatwi to zadanie zwłaszcza gdy musisz konwertować różne wagi jednocześnie.

zobacz również: