Procent składany - kalkulator

reklama

Procent składany jest pojęciem, z którym mogłeś się zetknąć, biorąc np. kredyt hipoteczny lub gdy oszczędzasz pieniądze w banku a odsetki, które otrzymujesz, regularnie powiększają Twoje oszczędności. To, w jaki sposób on działa w praktyce i jak na niego wpływa czas, możesz sprawdzić na tej stronie za pomocą naszego narzędzia. Uzupełnij poniższe pola i poznaj siłę procentu składanego.

Twoja inwestycja będzie warta: 16470.09
Po okresie 10 lat, zyskasz 6470.09 odsetek
Początkowa kwota: 10000
Dodatkowa kwota: 0
Odsetki: 6470.09

O kalkulatorze procentu składanego

Kalkulator procentu składanego pozwala na obliczenie (w przybliżeniu), ile zysku osiągniesz, inwestując pieniądze w instrument o stałej stopie zwrotu, gdzie kapitalizacja odsetek odbywa się regularnie. Takim instrumentem mogą być lokaty bankowe, gdzie kapitalizacja odsetek odbywa się np. co miesiąc. Inwestując pieniądze w taką lokatę, przez kilka lat można zaobserwować, jak korzystne jest comiesięczne naliczanie odsetek. Siła procentu składanego ma bardzo korzystny wpływ na taką inwestycję. A im dłużej oszczędzamy, tym więcej możemy zyskać. Ten kalkulator procentu składanego pozwoli Ci zobaczyć, ile możesz zarobić na inwestycji korzystającej z regularnej kapitalizacji. Dodatkową opcją jest zobaczenie, ile zarobimy, inwestując regularnie dodatkowe kwoty, np. co miesiąc po 100 zł. Jeśli myślisz o długoterminowym inwestowaniu, ten kalkulator procentu składanego z pewnością pomoże Ci zobaczyć, ile będziesz w stanie zarobić.

Czym jest procent składany

Procent składany to rodzaj oprocentowania, w którym odsetki naliczane są nie tylko od kapitału początkowego, ale również od odsetek naliczonych wcześniej. Dzięki temu systemowi odsetki generują dodatkowe odsetki, co prowadzi do szybszego wzrostu kapitału w porównaniu do procentu stałego.

Aby lepiej zrozumieć procent składany, rozważmy następujący przykład: jeśli zainwestujemy 1000 złotych z oprocentowaniem 10% w skali roku i nie będziemy wypłacać ani dokładać pieniędzy do naszego konta, po roku nasz kapitał wzrośnie do 1100 złotych (1000 zł x 10% = 100 zł). Jeśli nadal będziemy zarabiać 10% w skali roku i nie będziemy wypłacać ani dokładać pieniędzy, po kolejnym roku nasz kapitał wzrośnie do 1210 złotych (1100 zł x 10% = 110 zł + 1100 zł = 1210 zł). Widać więc, że dzięki procentowi składanemu nasz kapitał rośnie szybciej niż w przypadku procentu stałego.

Procent składany jest szczególnie przydatny w długoterminowych inwestycjach, gdzie kapitał może pozostawać na koncie przez wiele lat. Im dłużej trwa inwestycja, tym więcej korzyści przynosi procent składany.

Oprócz inwestycji, procent składany może być również wykorzystywany w różnych sytuacjach, w których chcemy obliczyć wzrost wartości pewnego kapitału w czasie. Na przykład możemy użyć procentu składanego do obliczenia, ile będzie wart nasz kredyt hipoteczny po kilku latach, albo ile będziemy zarabiać na lokacie bankowej. Procent składany jest więc bardzo przydatnym narzędziem, które warto wziąć pod uwagę przy planowaniu naszych finansów.

Wzór na obliczenie procentu składanego

Procent składany jest to metoda naliczania odsetek od wkładu pieniężnego, polegająca na doliczeniu do wkładu (podlegającego kapitalizacji) odsetek za dany okres odsetkowy i tym samym "składa się" z zysku osiągniętego w następnym okresie. Wysokość kapitału, po określonej liczbie lat oszczędzania, można obliczyć na podstawie wzoru: procent składany - wzór gdzie:
Pn - kapitał nagromadzony po n latach oszczędzania
P - Kapitał początkowy
n - liczba lat oszczędzania
r - stopa procentowa w skali roku (np. gdy mamy 3% w skali roku, wtedy r=3)
c - liczba kapitalizacji w ciągu roku (np. dla kapitalizacji miesięcznej mamy c=12)

Oszczędzanie z procentem składanym

Długoterminowe oszczędzanie/inwestycje z wykorzystaniem procentu składanego dają niesamowite korzyści. Jeśli masz taką możliwość, warto skorzystać z tej formy oszczędzania. Dzięki regularnym, dodatkowym wpłatom i procentowi składanemu, po kilku latach zobaczysz naprawdę przyjemną sumę pieniędzy. Ile? Możesz to zobaczyć na wykresie powyżej. Nasz kalkulator procentu składanego pozwoli Ci również sprawdzić jak długo powinieneś oszczędzać, np. na emeryturę. Dzięki wykresowi możesz zobaczyć, jak procent składany pozytywnie wpływa na ostateczny wynik. Im dłużej oszczędzamy, tym więcej odsetek zarobimy, a to powinno nas motywować do długoterminowego oszczędzania.

zobacz również: