Kalkulator grupy krwi

reklama

Kalkulator grupy krwi dziecka - poznaj grupę krwi nienarodzonego dziecka. Wybierz grupę krwi matki oraz ojca, aby poznać wynik.

Grupa krwi matki
Grupa krwi ojca
Dziecko może mieć grupę krwi: A lub 0 i czynnik Rh+ lub Rh-

Oznaczenia grupy krwi

Grupy krwi zostały odkryte w 1901 roku przez austriackiego lekarza Karla Landsteinera. Natomiast oznaczenie symbolami A, B, AB, i 0 zostało wprowadzone przez Ludwika Hirszfelda wraz z Emilem von Dungernem i zostało przyjęte na całym świecie w 1928 roku. Oznaczenia te nazywa się układem AB0.

Układ AB0 jest najważniejszym w organizmie człowieka służącym do oznaczania krwi. A i B to antygeny, które znajdują się na powierzchni wszystkich komórek organizmu. Ich obecność decyduje o przynależności do jednej z 4 podstawowych grup krwi:

Układ Rh jest drugim bardzo ważnym układem służącym do określenia grupy krwi. W tym układzie brany jest pod uwagę antygen D. Krew osoby, w której występuje ten antygen oznaczana jest jako Rh+. Jeśli antygen D nie występuje, krew określa się jako Rh-. Czynnik Rh jest istotny przy przeszczepianiu krwi i przeszczepianiu narządów. Ma on również znaczenie dla matki będącej w ciąży (o czym możesz przeczytać poniżej).

Konflikt serologiczny

Konflikt serologiczny pojawia się wtedy, gdy u matki czynnik Rh to Rh- a u dziecka Rh+. Czyli jest to niezgodność antygenowa krwi matki i dziecka. W czasie porodu krew dziecka może się dostać do organizmu matki. Wówczas układ odpornościowy matki uzna krwinki dziecka za zagrożenie (posiadają obcy antygen) i zacznie wytwarzać przeciwciała skierowane przeciw antygenowi D. W trakcie drugiej ciąży, gdy krew dziecka ponownie jest Rh+, wytworzone we krwi matki przeciwciała mogą przedostać się przez łożysko do krwi kolejnego dziecka i zaczynają niszczyć krwinki dziecka. Znając to zagrożenie można jemu przeciwdziałać przez podanie immunoglobuliny anty-D.

Jaką grupę krwi może mieć Twoje dziecko?

Takie pytanie mogą zadać sobie rodzice przed urodzeniem ich dziecka. Na podstawie grupy krwi matki oraz ojca można można poznać prawdopodobną grupę krwi dziecka. Niestety w wielu przypadkach odpowiedź jaką uzyskamy nie jest jednoznaczna i istnieje kilka możliwych grup krwi jakie może mieć dziecko. Nasz kalkulator daje możliwość poznania odpowiedzi na pytanie zadane w tytule paragrafu. Wystarczy wybrać odpowiednią grupę krwi matki i ojca. Wynik pojawi się automatycznie.

Kalkulator grupy krwi dziecka

Nasz kalkulator bierze pod uwagę dwa układy związane z oznaczaniem grupy krwi: układ grupowy AB0 i układ grupowy Rh. Wystarczy podać cztery informacje: grupę krwi oraz odczyny Rh rodziców. Kalkulator na podstawie tych danych automatycznie wyświetli prawdopodobną grupę krwi jakie będzie miało dziecko.

Poniższa tabela przestawia prawdopodobne grupy krwi jakie może mieć dziecko na podstawie grupy krwi rodziców:

Grupy krwi rodzicówMożliwa grupa krwi dziecka
A i AA lub 0
A i B0 lub A lub B lu AB
A i ABA lub B lub AB
A i 0A lub 0
B i BB lub 0
B i ABB lub A lub AB
B i 0B lub 0
AB i ABA lub B lub AB
AB i 0A lub B
0 i 00

Poniższa tabela przedstawia możliwe kombinacje czynnika Rh dziecka na podstawie czynników Rh rodziców:

Czynnik Rh rodzicówMożliwy czynnik Rh krwi dziecka
Rh+ i Rh-Rh+ i Rh-
Rh+ i Rh+Rh+ i Rh-
Rh- i Rh-Rh-

zobacz również: