Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW)

reklama

Na tej stronie w prosty i szybki sposób poznasz wartość Najmniejszej Wspólnej Wielokrotności dla dwóch liczb naturalnych. Poniżej wpisz dwie liczby, wartość Najmniejszej Wspólnej Wielokrotności (NWW) pojawi się w drugim boksie.

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW)
36

Czym jest Najmniejsza Wspólna Wielokrotność (NWW)?

Najmniejsza Wspólna Wielokrotność to pojęcie matematyczne, które odnosi się do najmniejszej liczby, przez którą dzielą się dwie, lub więcej liczby całkowite.

Najmniejsza Wspólna Wielokrotność (w skrócie NWW), dwóch liczb naturalnych a i b jest to liczba ze zbioru wszystkich liczb naturalnych, która jest jednocześnie wielokrotnością obu tych liczb.

Najmniejszą wspólną wielokrotność liczb a i b zapisujemy jako: NWW(a,b)

NWW jest używane do rozwiązywania problemów związanych z równaniami i proporcjami. NWW ma szerokie zastosowanie w matematyce, fizyce, informatyce i innych dziedzinach. Przykładowo, w matematyce, NWW może być używane do skracania ułamków, rozwiązywania równań liniowych, czy określania czasu, w którym dwa, lub więcej zdarzeń wystąpią jednocześnie.

Obliczanie Najmniejszej Wspólnej Wielokrotności

Aby obliczyć NWW należy skorzystać ze wzoru:

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) - wzór

w którym a i b to dowolne liczby naturalne a NWD to Największy wspólny dzielnik (NWD).

zobacz również: