Sprawdzanie NIP – weryfikacja numeru.

reklama

Sprawdzanie NIP polega na weryfikacji jego poprawności za pomocą specjalnego algorytmu. Poniżej znajdziesz pole, gdzie należy wpisać NIP, który chcecie sprawdzić.

Wpisz NIP (10 cyfr):
 

Czym jest NIP

NIPNumer Identyfikacji Podatkowej – jest to dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce. Pierwsze trzy cyfry oznaczają kod Urzędu Skarbowego, który nadał numer.

Sprawdzanie NIP – algorytm

Do weryfikacja poprawności numeru NIP używa się ostatniej, dziesiątej, cyfry, która jest sumą kontrolną. Pierwsze dziewięć cyfr mnoży się przez następujące wagi: 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wszystkie wyniki mnożenia sumuje się ze sobą i oblicza resztę z dzielenia przez 11 (operacja modulo 11). Otrzymany wynik powinien być równy dziewiątej cyfrze nr NIP.

W wyniku operacji modulo 11 możliwy jest wynik równy 10. Numery NIP są jednak tak generowane, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

zobacz również: