Kalkulator dni roboczych

reklama

Kalkulator dni roboczych to proste narzędzie online, które pozwala szybko policzyć ile dni roboczych jest w danym przedziale czasu (między jedną i drugą datą).

Za dni robocze powszechnie uważa się wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy (*).

Aby sprawdzić ile jest dni roboczych w jakimś konkretnym przedziale czasu lub danym miesiącu, wystarczy wybrać odpowiedni zakres dat w poniższym formularzu. Nasz kalkulator zliczy wszystkie dni pracujące dla podanego okresu oraz wszystkie dni razem.

jest 0 dni roboczych (0 wszystkich)
(*) UWAGA - jeśli dla wybranego przedziału czasu święto wypada w sobotę, to liczba dni pracy pomniejszana jest o 1. Wynika to z Kodeksu Pracy, wg. którego jeśli święto wypada w sobotę to pracownik otrzymuje dzień wolny od pracy w innym dniu roboczym.

Jak korzystać z kalkulatora dni roboczych?

Dzień roboczy w Polsce to dzień, w którym pracownik jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Oznacza to, że w dni robocze pracownik musi przestrzegać określonego czasu pracy i wykonywać swoje obowiązki. W Polsce czas pracy w dni robocze wynosi 8 godzin dziennie lub 40 godzin tygodniowo.

Kalkulator dni roboczych to narzędzie, które pozwala sprawdzić, ile dni roboczych jest w podanym przedziale czasu. Możesz wybrać zakres dat, np. od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego, dzięki temu będziesz wiedział ile dni pracujących on zawiera.

Obecnie polskie prawo wymaga, aby pracownicy odebrali dzień wolny, jeśli święto państwowe wypada w sobotę. Dlatego, jeśli wybrałeś zakres dat, który zawiera święto państwowe w sobotę, to liczba dni roboczych dla tego okresu jest pomniejszana o jeden.

Przykład zastosowania kalkulatora dni roboczych

Informacja o liczbie dni roboczych w danym miesiącu, które możesz obliczyć za pomocą kalkulatora na tej stronie, może być przydatna dla pracodawców i pracowników w różnych sytuacjach. Pracodawcy mogą wykorzystać tę informację, aby planować wydajność i zadania dla swoich pracowników w danym miesiącu. Może to pomóc im w ustaleniu budżetu i rozdzieleniu zadań w sposób efektywny. Pracownicy z kolei mogą wykorzystać tę informację, aby lepiej planować swoje własne zadania i obowiązki w danym miesiącu. Może to pomóc im w organizacji czasu pracy i prywatnego. Ponadto informacja o liczbie dni roboczych w danym miesiącu może być również przydatna w różnych obliczeniach dotyczących wynagrodzenia i innych kwestii związanych z pracą.

Jeśli chcesz sprawdzić, ile dni roboczych jest w całym 2023 roku, musisz wybrać daty od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.

Dni robocze w Polsce

Dni robocze są to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W Polsce głównym przepisem prawnym regulującym dni wolne od pracy i dni robocze jest Kodeks pracy. Zgodnie z przepisami, dniem roboczym jest każdy dzień tygodnia z wyjątkiem soboty i niedzieli. Natomiast dni wolne od pracy to niedziele oraz niektóre święta ustawowo wyznaczone.

Używając innych słów, możemy powiedzieć, że dzień roboczy to taki, który nie jest weekendem (sobota lub niedziela) ani świętem.

Oprócz Kodeksu pracy istotne przepisy dotyczące dni wolnych i roboczych znajdują się również w ustawie o minimalnym wymiarze czasu pracy oraz w innych aktach prawnych, takich jak np. ustawa o czasie pracy kierowców. Warto pamiętać, że dni wolne od pracy są objęte ochroną prawną i nie mogą być zmienione bez zgody pracowników.

Dni ustawowo wolne od pracy w Polsce

Odnośnie dni ustawowo wyznaczonych jako dni wolne od pracy w Polsce, warto wspomnieć, że są to dni, w które pracownicy mają prawo do odpoczynku wolnego od pracy. Wśród takich dni wolnych od pracy w Polsce znajdują się m.in. 1 stycznia (Nowy Rok), 6 stycznia (Święto Trzech Króli), pierwszy dzień Wielkanocy oraz pierwszy dzień Zielonych Świątek, 1 maja (Święto Pracy), 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja), 15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego), 1 listopada (Wszystkich Świętych), 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości), 25 i 26 grudnia (Boże Narodzenie).

zobacz również: