Generator liczb losowych

reklama

Generator liczb losowych na podstawie kryteriów, jakie ustawisz (lub domyślnych) wygeneruje ciąg liczb. To narzędzie może Ci pomóc w wyłowieniu zwycięzcy konkursu, który zorganizowałeś lub podpowie jakie liczby skreślić na kuponie lotto. Przygotuj odpowiednio formularz, który znajduje się poniżej i naciśnij przycisk Generuj w celu wylosowania liczb.

Wygenerowane liczby:

Jak korzystać z generatora liczb losowych?

Generator liczb losowych, który jest dostępny na tej stronie, jest narzędziem online, które pozwala szybko wygenerować ciąg losowych liczb. Ilość generowanych liczb zależy od wartości, jaka jest podana w polu Ilość liczb do wylosowania. Należy w niej wpisać dowolną liczbę większą od zera (np. 6, 1, 100, itd). Gdy mam już wpisane ile chcemy wylosować liczb, należy określić, z jakiego przedziału te liczby mają być generowane. Aby to zrobić, należy odpowiednio uzupełnić pola od oraz do. Np od 1 do 49. Ważne jest, aby liczba od była mniejsza od liczby do.

Do dyspozycji jest również opcja unikalne. Jej zaznaczenie sprawi, że liczby, jakie zostaną wygenerowane, nie będą się powtarzać (będą unikalne). Ważne jest to, że jeśli ta opcja jest zaznaczona, a chcemy wygenerować więcej liczb niż pozwala nam na to przedział, to uzyskamy jedynie tyle liczb, ile znajduje się w tym przedziale. Np. gdy chcemy wylosować 10 liczb z przedziału od 1 do 5, to uzyskamy jedynie 5 liczb z tego zakresu, które będą podane w losowej kolejności.

Po wylosowaniu liczb można je skopiować do schowka. W tym celu można je zaznaczyć i skopiować lub po prostu użyć przycisku Kopiuj (po jego wciśnięciu wygenerowane liczby znajdą się w schowku).

Losowanie liczb lotto

Wielu ludzi bierze udział w losowaniach lotto. Aby wziąć w tym udział, należy podać 6 liczb z przedziału od 1 do 49, wysłać swoje liczby na specjalnym kuponie i wieczorem czekać na losowanie z nadzieją, że to właśnie podane przez nas liczby zostaną wylosowane. Można podawać własne liczby, które z jakiegoś powodu uważamy, że zostaną wylosowane, lub zdać się całkowicie na los i zastosować metodę na chybił trafił, czyli wylosować (wygenerować) odpowiednie liczby.

Aby wylosować takie liczby i zagrać w dużego lotka metodą na chybił trafił należy w polu Ilość liczb do wylosowania wpisać 6, a przedział ustawić od 1 do 6 i zaznaczyć opcję unikalne. Wcisnąć przycisk Generuj. W ten sposób otrzymamy 6 cyfr, które możemy wpisać na kuponie lotto i go wysłać.

W podobny sposób można wygenerować liczby do innych gier losowych.

Gdzie można zastosować generator liczb?

Jedno zastosowanie zostało już podane wyżej, czyli generowanie licz do gier losowych (np. lotto).

Innym może być wybór zwycięzcy. Np. gdy mamy 10 osób i wybieramy jednego wygranego, należy ponumerować osoby od 1 do 10, w polu Ilość liczb do wylosowania wpisać wartość 1, a przedział ustawić od 1 do 10, wybrać opcję unikalne i wcisnąć przycisk Generuj. W ten sposób wylosujemy wygraną osobę (liczbę). Tego sposobu używałem kiedyś w pracy do losowania osoby, która ma zadzwonić i zamówić obiad dla naszego zespołu.

Polecamy

Jeśli szukasz innej strony, na której będziesz mógł generować liczby, rzucać wirtualnymi kośćmi lub monetą, to koniecznie zajrzyj na Generator Liczb.

zobacz również: