Szyfr Cezara online - szyfrowanie i odszyfrowanie

reklama

Szyfr Cezara (również znany jako szyfr przesuwający) to jeden z najstarszych i najprostszych szyfrów, który polega na przesunięciu liter w tekście o określoną liczbę miejsc w alfabecie. Nazwa szyfru pochodzi od Juliusza Cezara, który według legendy używał tego szyfru do kodowania swoich wiadomości wojskowych.
Wpisz dowolny tekst poniżej, wybierz klucz i odczytaj zakodowany ciąg znaków szyfrem cezara.

Co to jest Szyfr Cezara?

Nazwa Szyfr Cezara pochodzi od jednego z najbardziej znanych rzymskich osób, Juliusza Cezara. Jest to jeden z najstarszych i najprostszych sposobów na szyfrowanie tekstu. Inne nazwy tej techniku to: szyfr przesuwający, kod Cezara, przesunięcie Cezariańskie.

Szyfr Cezara jest bardzo prosty w użyciu, ale również bardzo łatwy do złamania, ponieważ istnieje tylko 26 różnych możliwych przesunięć liter. Aby złamać szyfr Cezara, wystarczy próbować wszystkich 26 możliwych przesunięć i sprawdzić, które z nich daje sensowny tekst. Dlatego obecnie szyfr Cezara nie jest już używany do kodowania ważnych informacji, ale jest często wykorzystywany jako przykład prostego szyfru w nauce kryptografii.

W jaki sposób działa szyfrowanie

Mechanizm, który wykorzystany jest na tej stronie korzysta z następującej listy liter:
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ - jest tu dokładnie 35 znaków.

Każdy znak, który nie znajduje się na tej liście (w tym spacja i cyfry) zostaje niezmieniony.

Aby zacząć szyfrowanie (przesuwanie) liter, należy w pierwszej kolejności wybrać klucz, czyli liczbę całkowitą, o którą będziemy przesuwać litery.
Juliusz Cezar korzystał z klucza, którego wartość wynosiła 3. Dla przykładu również skorzystamy z tego klucza.

Gdy mamy ustalony klucz, możemy ustalić drugi ciąg znaków (na podstawie alfabetu), w którym litery są przesunięte względem ciągu pierwszego o określoną liczbę pozycji. Dla naszego ciągu znaków przesunięty ciąg znaków będzie wyglądał następująco:
CĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻAĄB

Załóżmy, że chcemy zaszyfrować tekst SUPER TAJNY KOMUNIKAT (z kluczem 3). Mamy następujące dwa ciągi znaków

alfabet: AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
szyfr: CĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻAĄB

Na ich podstawie zamieniamy każdą literę ze zdania do zaszyfrowania. Literze S odpowiada liter U, U zamieniamy na X, itd. W ten sposób po zamianie tekstu wygląda on następująco:
UXSGT WCŁÓŻ MQOXÓLMCW

Odszyfrowanie

Odszyfrowanie tekstu, który wcześniej został zakodowany szyfrem cezara, jest operacją odwrotną. Możemy odwrócić wcześniej utworzone dwa ciągi znaków, lub stworzyć nowy ciąg będący szyfrem. Dla tego nowego ciągu należy litery przesunąć jednak w drugą stronę.

Ujęcie matematyczne

Szyfr Cezara można opisać w sposób matematyczny. Każdej literze alfabetu należy przypisać jej numer: A = 0, Ą = 1, B = 2, ..., Ż = 34. Klucz k jest liczbą z przedziału 0-34. Szyfrowanie można wtedy zdefiniować następującym wzorem:
C = (x + k) mod 35
gdzie x jest numerem litery, która jest szyfrowana.

Deszyfrowanie zapiszemy wówczas jako:
D = (x - k) mod 35

Szyfr Cezara online

Na górze strony znajdują dwa pola, do których można wpisać tekst. Pamiętaj, że zawsze jedno z nich jest nieaktywne. Po środku znajduje się możliwość wyboru akcji, jaką chcemy wykonać: szyfrowanie lub deszyfrowanie, wybór klucza (przesunięcia) oraz przycisk czyszczący wpisany tekst.

Podsumowanie

Mimo że szyfr Cezara nie jest już używany do poważnego kodowania informacji, jego historia jest interesująca i warta poznania. Szyfr Cezara był jednym z pierwszych szyfrów znanych ludzkości i był używany przez wiele wieków do kodowania różnych wiadomości. Dzięki swojej prostocie i łatwości implementacji był szeroko stosowany.

zobacz również: