Kalkulator pobierania

reklama

Kalkulator pobierania to proste narzędzie online, które pozwala przewidzieć, ile czasu zajmie pobranie pliku z sieci. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych plików, takich jak gry czy filmy, które mogą wymagać długiego czasu pobierania. Aby skorzystać z kalkulatora czasu pobierania pliku, należy wprowadzić kilka prostych informacji, takich jak rozmiar pliku i prędkość łącza internetowego. Następnie kalkulator obliczy, ile czasu zajmie pobranie pliku.

Kalkulator pobierania jest przydatnym narzędziem dla osób, które muszą wiedzieć ile czasu zajmie pobranie pliku z internetu lub po prostu są tego oni tego ciekawi.


szacowany czas pobierania pliku (hh:mm:ss)
00:02:05
124.60 sekund
2.08 minut
0.03 godzin

Jak korzystać z kalkulator pobierania?

Kalkulator pobierania jest prostym i łatwym w obsłudze narzędziem, które pozwala oszacować, ile czasu zajmie pobranie pliku z internetu.
Pozwala ono na podanie rozmiaru pliku oraz prędkości łącza internetowego. Można wybrać jednostki, w jakich podajemy te informacje - np. wielkość pliku można podać w kilobajtach (kB), megabajtach (MB) lub gigabajtach (GB), a prędkość łącza w kilobitach na sekundę (kbit/s), megabitach na sekundę (mbit/s) lub gigabitach na sekundę (gbit/s).

Po wpisaniu danych i wybraniu jednostek, pojawi się wynik, czyli ile czasu potrzeba na pobranie pliku o określonej wielkości przy określonej prędkości.

Czym różnią się bajty od bitów?

Na pewno zauważyłeś, że między jednostkami prędkości i wielkości plików są pewne różnice. I nie chodzi tu o dodatkową jednostkę czasu, jaka występuje w prędkości pobierania. Dla podania wielkości plików używa się bajty a przy jednostkach prędkości stosuje się bity.

Bit (skrót od angielskiego słowa "binary digit", czyli "cyfra binarna") to najmniejsza jednostka informacji w systemie informatycznym. Jest to pojedynczy element danych, który może przyjąć jedynie dwie wartości: 0 lub 1. Wszystkie informacje w komputerze są przechowywane i przetwarzane w postaci bitów.

Bajt (skrót od angielskiego słowa "byte") to z kolei jednostka pamięci komputera, która składa się z ośmiu bitów. Jest to najmniejsza jednostka pamięci, która jest w stanie przechować pojedynczy znak tekstu, taki jak litera lub cyfra. W przypadku większych ilości danych, takich jak pliki graficzne czy muzyczne, potrzebna jest większa ilość pamięci, a więc również więcej bajtów.

W przypadku mierzenia prędkości transferu danych w internecie zarówno bit, jak i bajt są używane jako jednostki. Prędkość pobierania lub wysyłania danych może być podawana w kilobitach na sekundę (Kbit/s), megabitach na sekundę (Mbit/s) lub gigabitach na sekundę (Gbit/s). Natomiast wielkość pliku może być podawana w kilobajtach (kB), megabajtach (MB) lub gigabajtach (GB).

Prefiksy binarne

Prefiksy binarne (skrót od angielskiego słowa "binary prefixes") to prefiksy stosowane do oznaczania różnych wielkości w układzie dziesiętnym, ale opartych na podwójnej potędze liczby 2. Są one szczególnie przydatne w przypadku mierzenia ilości pamięci komputera czy prędkości przetwarzania danych, ponieważ komputery przetwarzają informacje w postaci bitów, a każdy bajt składa się z ośmiu bitów. Prefiksy binarne to między innymi kilobajt (KiB), megabajt (MiB), gigabajt (GiB) itd.

Aby zrozumieć na czym polegają różnice między prefiksami binarnymi a prefiksami z układu SI posłużymy się przykładem MB (megabajtów) i MiB (megabitów).

MB (megabyte) i MiB (mebibyte) to dwie różne jednostki miary objętości danych. MB jest używana częściej w komputerach i technologii, a MiB jest używana w systemach miar opartych na standardzie International Electrotechnical Commission (IEC).

1 MB to 1000^2 bajtów (10^6 bajtów), co odpowiada 1 000 000 bajtów.
1 MiB to 1024^2 bajtów (2^20 bajtów), co odpowiada 1 048 576 bajtów.

Różnica pomiędzy MB a MiB wynika z faktu, że MiB jest oparty na systemie dziesiętnym z podstawą 2, podczas gdy MB jest oparty na systemie dziesiętnym z podstawą 10. To oznacza, że 1 MiB jest nieco większe niż 1 MB.

Na przykład, plik o rozmiarze 1 MB będzie miał około 1 048 576 bajtów w przypadku MiB. W przypadku MB plik o takim samym rozmiarze będzie miał dokładnie 1 000 000 bajtów.

Na uwagę zasługuje również fakt, że w niektórych przypadkach MB może być również używane jako skrót od mebibajtów, chociaż jest to rzadkie. Zazwyczaj, jeśli ktoś mówi o MB, to ma na myśli megabajty, a nie mebibajty.

Podsumowanie

Kalkulator pobierania błyskawicznie poda Ci, ile czasu potrzebujesz na pobranie pliku z internetu. Wystarczy podać wielkość pliku oraz prędkość łącza. Wynik wyliczany jest od razu i podawany na kilka sposobów.

Warto pamiętać, że prędkość internetu nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na szybkość przesyłania danych. Inne ważne elementy to m.in. opóźnienie (ang. latency), jakość połączenia oraz obciążenie sieci. Przy wybieraniu usługi internetowej warto zwrócić uwagę na te wszystkie czynniki, aby mieć jak najlepsze doświadczenie podczas korzystania z sieci.

zobacz również: