Objętość i pole powierzchni walca - kalkulator

reklama

Objętość, pole powierzchni lub inne dane związane z walcem obliczysz wypełniając poniżej odpowiednie pola. Zaznacz checkboxami te zmienne, które znasz i wpisz je w polu obok.
Pozostałe dane opisujące walec pojawią się automatycznie w odpowiednich polach.


walec

Objętość walca - kalkulator

Objętość walca w tym kalkulatorze może zostać policzona z wykorzystaniem kilku zmiennych. Najbardziej oczywistym jest obliczenie jego objętość po podaniu jego promienia (r) oraz wysokości (h).

Kalkulator ten umożliwia również na obliczanie zmiennych na podstawie objętość. Np. jeśli znasz objętość walca i jego pole podstawy, możesz dowiedzieć się ile wynosi promień, wysokość, oraz pozostałe pola (powierzchni całkowitej i powierzchni bocznej). Aby to zrobić należy odznaczyć checkboxy, które są w danym momencie zaznaczone i następnie zaznaczyć te przy objętości (V) oraz przy pole podstawy (Pp). W ten sposób powiemy kalkulatorowi jakich ma użyć danych do dokonania obliczeń.

Podobnie możemy zrobić mając inne dane. Należy jednak mieć na uwadze, że nie zawsze wszystkie obliczenia są możliwe. Np. mając objętość i pole powierzchni całkowitej nie zostaną policzone żadne parametry walca.

Na samym dole formularza istnieje możliwość wybrania z jaką dokładnością mają być wyświetlone wyniki. Domyślnie pojawią się one z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ale możesz samemu wybrać dokładność z przedziału od 0 do 5.

Wzór na objętość walca

Objętość walca oblicza się za pomocą następującego wzoru:

objętość walca - wzór

gdzie:

Wzór na pole powierzchni całkowitej walca

Pole powierzchni całkowitej walca oblicza się za pomocą następującego wzoru:

pole powierzchni całkowitej walca - wzór nr 1

gdzie:

wzór ten możemy zatem zapisać jako:

pole powierzchni całkowitej walca - wzór nr 2

gdzie:

zobacz również: