Objętość i pole powierzchni walca - kalkulator

reklama

Kalkulator objętości walca to narzędzie, które umożliwia szybkie i łatwe obliczanie objętości walca, jego pole powierzchni oraz inne dane, które służą do opisania walca. W matematyce i geometrii walec jest jedną z podstawowych brył geometrycznych, która składa się z dwóch równoległych okręgów oraz bocznej powierzchni w kształcie prostokąta. Ze wzoru na objętość walca można obliczyć ilość przestrzeni zajmowanej przez ten kształt, czyli pojemność walca w litrach.Pojemność: przy założeniu, że wysokość i promień podane są w cm
walec

Opis kalkulatora do obliczania cech/zmiennych walca

Objętość walca to wielkość fizyczna, która określa ilość przestrzeni, jaką walec zajmuje w przestrzeni trójwymiarowej. Objętość walca jest ważna w wielu dziedzinach, takich jak geometria, mechanika czy budownictwo, gdzie jest wykorzystywana do obliczania różnych wielkości związanych z walcami.

Objętość walca w tym kalkulatorze może zostać policzona z wykorzystaniem kilku zmiennych. Najbardziej oczywiste jest obliczenie jego objętość po podaniu jego promienia (r) oraz wysokości (h).

Kalkulator ten umożliwia również na obliczanie zmiennych na podstawie objętość. Np. jeśli znasz objętość walca i jego pole podstawy, możesz dowiedzieć się, ile wynosi promień, wysokość, oraz pozostałe pola (powierzchni całkowitej i powierzchni bocznej). Aby to zrobić, należy odznaczyć checkboxy, które są w danym momencie zaznaczone i następnie zaznaczyć te przy objętości (V) oraz przy pole podstawy (Pp). W ten sposób powiemy kalkulatorowi, jakich ma użyć danych do dokonania obliczeń.

Podobnie możemy zrobić to, mając inne dane. Należy jednak mieć na uwadze, że nie zawsze wszystkie obliczenia są możliwe. Np. mając objętość i pole powierzchni całkowitej nie zostaną policzone żadne parametry walca.

Na samym dole formularza istnieje możliwość wybrania z jaką dokładnością mają być wyświetlone wyniki. Domyślnie pojawią się one z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ale możesz samemu wybrać dokładność z przedziału od 0 do 5.

Do czego może się przydać kalkulator objętości walca?

W praktyce kalkulator objętości walca może mieć szerokie zastosowanie. W różnych dziedzinach życia i pracy istnieje wiele sytuacji, w których obliczanie objętości walca jest ważne. Oto kilka przykładów:

  1. Projektowanie zbiorników: Jeśli zajmujesz się projektowaniem zbiorników, kalkulator objętości walca może pomóc Ci obliczyć pojemność zbiornika w celu odpowiedniego doboru rozmiaru i przepływu cieczy.
  2. Architektura i budownictwo: W przypadku projektowania i planowania systemów rur, kalkulator objętości walca może pomóc w obliczeniu ilości płynu lub gazu, który jest potrzebny do zasilania określonej długości rur.
  3. Przemysł spożywczy: W gastronomii i przemyśle spożywczym, kalkulator objętości walca może być używany do obliczania objętości różnych pojemników, takich jak beczki, na potrzeby składowania lub transportu płynów lub sypkich produktów.
  4. Ogrodnictwo: Jeśli uprawiasz rośliny w dużych doniczkach lub pojemnikach, kalkulator objętości walca może pomóc Ci ustalić, ile gleby lub podłoża będzie potrzebne do ich wypełnienia.
  5. Nauka i edukacja: Kalkulator objętości walca jest również przydatnym narzędziem w nauczaniu geometrii i matematyki, szczególnie podczas omawiania pojęcia objętości brył.

Podsumowując, kalkulator objętości walca jest wszechstronnym narzędziem, które znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Dzięki niemu można szybko i precyzyjnie obliczyć objętość walca, co pozwala na dokładne planowanie i projektowanie różnych struktur, obiektów czy procesów, które wiążą się z tym kształtem geometrycznym.

Pojemność walca w litrach

Kalkulator na tej stronie podaje również, jaką pojemność ma walec. Czyli ile płynu (lub gazu) może się w nim zmieścić. Pojemność ta jest wyliczana i podawana w litrach.

Może się okazać, że masz zbiornik (w kształcie walca), który nie ma podanej pojemności. Wystarczy zmierzyć jego wysokość (długość) oraz promień (średnica dzielona przez 2) i wpisać je wyżej.

Uwaga: należy pamiętać, że dane muszą być podane w centymetrach [cm].

Wzór na objętość walca

Objętość walca oblicza się za pomocą następującego wzoru:

objętość walca - wzór

gdzie:

Wzór na pole powierzchni całkowitej walca

Pole powierzchni całkowitej walca oblicza się za pomocą następującego wzoru:

pole powierzchni całkowitej walca - wzór nr 1

gdzie:

wzór ten możemy zatem zapisać jako:

pole powierzchni całkowitej walca - wzór nr 2

gdzie:

Podsumowanie

Objętość walca jest ważna w wielu dziedzinach, takich jak geometria, mechanika czy budownictwo, gdzie jest wykorzystywana do obliczania różnych wielkości związanych z walcami. Na przykład, w budownictwie objętość walca jest wykorzystywana do obliczania ilości betonu potrzebnego do wykonania konkretnego elementu konstrukcyjnego.

Korzystanie z naszego kalkulatora objętości walca może być bardzo pomocne, gdy chcesz szybko i łatwo obliczyć objętość walca. Jest on prosty w obsłudze i dostępny online, więc możesz korzystać z niego z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu i przeglądarką internetową.

zobacz również: