Kalkulator energii kinetycznej

reklama

Kalkulator energii kinetycznej na podstawie podanej masy (m) oraz prędkości (v) oblicza Energię Kinetyczną (Ek). Znając energię kinetyczną i masę oblicza prędkość, a podając energię kinetyczną oraz prędkość obliczy masę.

Kalkulator energii kinetycznej

Kalkulator energii kinetycznej to proste narzędzie, które na podstawie podanych danych obliczy zarówno Energię Kinetyczną (wystarczy podać masę i prędkość), jak i masę (podając energię kinetyczną i prędkość) i prędkość (podając energię kinetyczną i masę).

Domyślnie obliczana jest energia kinetyczna na podstawie masy oraz prędkości. Jeśli chcesz obliczyć masę lub prędkość, musisz kliknąć symbol otwartej kłódki przy odpowiednim polu. Wtedy pole to zostanie zablokowane (symbol kłódki zmianie się na ), a w pozostałych będziesz mógł wpisać liczby, na podstawie których zostanie wykonane odpowiednie działanie.

Dla masy oraz prędkości możesz również wybrać odpowiednią jednostkę. Domyślnie są to kilogramy [kg] oraz metry na sekundę [m/s].

Energia kinetyczna - definicja

Energią kinetyczną nazywamy energię, którą posiada ciało o pewnej masie m, które porusza się z pewną prędkością v.

Energia kinetyczna - wzór

Energia kinetyczna jest obliczana na podstawie wzoru:

Wzór na energię kinetyczną

gdzie m oznacza masę, a v oznacza prędkość.

Dla tego wzoru ważny jest jeszcze warunek: prędkość v jest dużo mniejsza od prędkości światła w próżni.

Na podstawie powyższego wzoru łatwo jest wyprowadzić wzory do obliczenia masy oraz prędkości.

zobacz również: