Kalkulator prędkości

reklama

Kalkulator prędkości oblicza na podstawie podanej odległości (dystansu) i czasu oblicza średnią prędkość, z jaką porusza się obiekt. Może również obliczyć odległość (dystans) na podstawie czasu i średniej prędkości lub czas na podstawie dystansu i średniej prędkości. W czasie obliczeń możesz dowolnie zmieniać jednostki, jakie są brane do obliczeń oraz w jakich ma się pojawić wynik. Np. odległość możesz podać w kilometrach (km) a wynik wyświetlić w milach na godzinę (mph).

Kalkulator Prędkości

Kalkulator Prędkości to narzędzie online, które w prosty sposób umożliwia wykonanie trzech działań:

Jeśli chcesz dokonywać trzech różnych działań, pamiętaj, aby najpierw zablokować pole, które chcesz policzyć (Odległość / dystans (s), Czas (t) lub Prędkość (v)). Możesz to zrobić klikając w symbol otwartej kłódki . Jeśli kłódka jest zamknięta , wyszarzone jest również pole, które będzie wyliczane. Edycja danych w tym polu jest wówczas niemożliwa.

Prędkość - wzór

Prędkość jest wielkością fizyczną, która opisuje, z jaką szybkością zmienia się położenia ciała względem układu odniesienia.

Wzór do obliczania średniej prędkości wygląda następująco: v to prędkość, s to droga, dystans a t to czas.

Jednostką prędkości w Układnie SI jest metr na sekundę (m/s), czyli ms-1

Przeliczanie jednostek prędkości

Po obliczeniu prędkości, możesz również zmienić, w jakich jednostkach ma być wyświetlony wynik. Do dyspozycji masz:

Jeśli szukasz przelicznika jednostek prędkości zajrzyj na inną naszą podstronę: Przelicznik Jednostek Prędkości.

zobacz również: