Kalkulator binarny

reklama

Kalkulator binarny na tej stronie to proste narzędzie, które szybko wykona działanie matematyczne na dwóch liczbach zapisanych w systemie binarnym (za pomocą 0 i 1). Wpisz poniżej dwie liczby i wybierz operację, jaka ma zostać wykonana: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, AND, OR oraz XOR. Wynik pojawi się w drugim boksie. Będzie on zapisany w systemie binarnym a pod spodem w systemie dziesiętnym.

wynik

Kalkulator binarny

Kalkulator binarny wykonuje operacje matematyczne takie jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, oraz operacje bitowe: AND, OR i XOR.

Aby wykonać działanie i poznać jego wynik, wpisz w dwóch polach liczby oraz wybierz odpowiednie działanie. Wynik pojawi się w boksie obok. Będzie on podany oczywiście w systemie dwójkowym, ale dla ułatwienia, pod spodem pojawi się również wynik (oraz działanie) zapisany w systemie dziesiętnym.

System dwójkowy

Liczby binarne to system liczbowy, w którym wszystkie liczby są reprezentowane przez ciągi zer i jedynek. Liczby binarne są ważne w informatyce, gdzie służą do reprezentacji liczb w komputerach i innych urządzeniach elektronicznych.

Dwójkowy system liczbowy (system binarny) do zapisywania liczb wykorzystuje jedynie dwóch cyfr: 0 i 1. Jest to pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2.

Dzięki temu liczby można prezentować przez stany: włączony i wyłączony. Pozwala to na prostą implementację sprzętową a najbardziej znane zastosowanie systemu binarnego to oczywiście informatyka i elektronika cyfrowa.

Operatory bitowe

Z działaniami na liczbach w systemie binarnym związane są operatory bitowe. Operatory bitowe to operatory, które są wykorzystywane do wykonywania operacji bitowych, czyli operacji na pojedynczych bitach danej liczby. Operatory bitowe są szczególnie przydatne w programowaniu, a zwłaszcza w sytuacjach, gdy chcemy wykonać operacje na pojedynczych bitach liczby, takich jak przesuwanie bitów w lewo lub w prawo, konwersja liczby z systemu dziesiętnego na binarny lub odwrotnie, czy też wykonywanie operacji na liczbach w postaci binarnej, takich jak dodawanie lub mnożenie.

Poniżej znajdziesz informacje o trzech podstawowych, których działanie możesz wykonać w kalkulatorze powyżej:

Podsumowanie

Korzystanie z naszego kalkulatora binarnego może być bardzo pomocne, gdy chcesz szybko i łatwo wykonywać działania na liczbach binarnych. Nasz kalkulator jest prosty w obsłudze i dostępny online, więc możesz korzystać z niego z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Spróbuj naszego kalkulatora binarnego i zobacz, jak łatwo można wykonywać działania na liczbach binarnych.

zobacz również: