Kalkulator binarny

reklama

Kalkulator binarny szybko wykona działanie matematyczne na dwóch liczbach zapisanych w systemie binarnym (za pomocą 0 i 1). Wpisz poniżej dwie liczby i wybierz operację jaka ma zostać wykonana: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, AND, OR oraz XOR. Wynik pojawi się boksie obok. Będzie on zapisany w systemie binarnym a pod spodem w systemie dziesiętnym.

wynik

Kalkulator binarny

Kalkulator binarny wykonuje operacje matematyczne takie jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, oraz operacje bitowe: AND, OR i XOR.

Aby wykonać działanie i poznać jego wynik, wpisz w dwóch polach liczby oraz wybierz odpowiednie działanie. Wynik pojawi się w boksie obok. Będzie on podany oczywiście w systemie dwójkowym, ale dla ułatwienia, pod spodem pojawi się również wynik (oraz działanie) zapisany w systemie dziesiętnym.

System dwójkowy

Dwójkowy system liczbowy (inaczej system binarny) do zapisywania liczb wykorzystuje jedynie dwóch cyfr: 0 i 1. Jest to pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2.

Dzięki temu liczby można prezentować przez stany: włączony i wyłączony. Pozwala to na prostą implementację sprzętową a najbardziej znane zastosowanie systemu binarnego to oczywiście informatyka i elektronika cyfrowa.

Operatory bitowe

Z działaniami na liczbach w systemie binarnym związane są operatory bitowe. Poniżej znajdziesz informacje o trzech podstawowych, których działanie możesz wykonać w kalkulatorze powyżej:

zobacz również: