Przeliczanie jednostek miar masy pozwoli Ci szybko zamienić kilogramy na gramy, tony na kilogramy, uncje na funty, karaty na gramy itp. itd. Zamiana jednostek masy poniżej działa szybko i automatycznie.

Jednostki miary metryczne
Angielskie (imperialne) jednostki wagowe
Pozostałe jednostki masy

Jednostki wagi

Jednostki wagowe pozwalają na określenie wagi poszczególnych elementów. Obecnie podstawową jednostką miary w układzie SI jest jeden kilogram. Wzorzec 1 kg przechowywany jest w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sevres pod Paryżem i jest to cylinder o średnicy podstawy 39 mm wykonany ze stopu platyny i irydu.

O przeliczniku jednostek masy

Nasz konwerter jednostek wagowych automatycznie i szybko konwertuje wprowadzoną jednostkę na inną. Po prostu wprowadź interesującą Cię wartość do przeliczenia w interesującym Cię polu. Przeliczony wynik pojawi się automatycznie dla pozostałych jednostek wagi. Możesz wybrać jaką dokładność (ile miejsc po przecinku) będą miały przeliczone jednostki. Domyślną wartością jest 4. Możesz wybrać od 0 do 10 miejsc po przecinku.

Np wpisując w polu gram wartość 123 dowiesz się, że jest on równy 4.3387 uncji [oz]. W ten sposób szybko przeliczysz miligramy (mg) na dekagram (dkg) czy kilogramy (kg) z podstawowego sytemu SI. W tabeli znajdują się również miary anglosaskie oraz kilka pozostałych takich jak karat czy drachma.

Jakie jednostki wagi są przeliczane?

Podstawowe jednostki masy z układu SI:

Imperialne / amerykańskie jednostki wagi:

Inne jednostki wagi:

Za pomocą naszego konwertera jednostek masy możliwe jest przeliczanie ich wartości pomiędzy wszystkimi wymienionymi powyżej jednostkami. Możesz przeliczyć kilogramy na gramy, uncje, kilogramy na funty, tony na tony amerykańskie (short tone), lub tony angielskie (long tone). Możesz również przeliczyć gramy na karaty, dramy, uncje trojańskie, funty trojańskie lub kwintale. Wszystko jest szybkie i automatyczne.