Przeliczanie jednostek miar długości pozwoli Ci szybko zamienić metry na centymetry, kilometry na mile, stopy na metry, cale na milimetry, cale na cm itp. itd.

W naszym konwerterze jednostek wpisz w pole jednostki, którą chcesz przeliczyć. Zamiana na pozostałe jednostki nastąpi automatycznie

Liczba po przecinku (dokładność)
System metryczny
mikrometr [µm]
milimetr [mm]
centymetr [cm]
decymetr [dm]
metr [m]
kilometr [km]
Angielskie jednostki miary
cal [in]
stopa [ft]
jard [yd]
mila [mi]

W powyższej tabeli szybko i łatwo możemy przeliczyć jednostki długości z systemu metrycznego (µm, mm, cm, dm, m, km) oraz anglosaskiego (inches, ft, yd, mi). Kalkulator (przelicznik) pomoże Ci poznać długość jednej jednostki miary w innej (np. mm na cm).

A ile wynosi 1 metr (podstawowa miara długości w systemie SI)?

Dla systemu metrycznego:

dla angielskich jednostek miar: