Długości

Przeliczanie jednostek miar długości pozwoli Ci szybko zamienić metry na centymetry, kilometry na mile, stopy na metry, cale na milimetry, itp. itd.
W naszym konwerterze jednostek wpisz w pole jednostki, którą chcesz przeliczyć. Zamiana na pozostałe jednostki nastąpi automatycznie

Liczba po przecinku (dokładność)
System metryczny
mikrometr [µm]
milimetr [mm]
centymetr [cm]
decymetr [dm]
metr [m]
kilometr [km]
Angielskie jednostki miary
cal [in]
stopa [ft]
jard [yd]
mila [mi]

W powyższej tabeli szybko i łatwo możemy przeliczyć jednostki długości z systemu metrycznego oraz anglosaskiego.

A ile wynosi 1 metr (podstawowa miasta długości w systemie SI)?
Dla systemu metrycznego:

  • 1 metr [m] = 10000 mikrometrów [µm]
  • 1 metr [m] = 1000 milimetrów [mm]
  • 1 metr [m] = 100 centymetrów [cm]
  • 1 metr [m] = 10 decymetrów [dm]
  • 1 metr [m] = 0,0001 kilometra [km]

dla angielskich jednostek miar:

  • 1 metr [m] = 39,3700787 cali [in]
  • 1 metr [m] = 3,2808399 stóp [ft]
  • 1 metr [m] = 1,0936133 jarda [yd]
  • 1 metr [m] = 0,000621371192 mili [mi]