Kalkulator VAT (brutto-netto) pozwala szybko obliczyć kwotę brutto na podstawie podanej kwoty netto i wybranej stawki VAT. I na odwrót: na podstawie podanej kwoty brutto i wybranej stawki VAT, wyliczana jest kwota netto. Dodatkowo, na podstawie wyliczonych kwot (brutto i netto) i wybranej stawki podatki, podawana jest kwota VAT. Kwoty wyliczane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Typ
Stawka VAT
Kwota

Kalkulator VAT (brutto-netto)

Aby oblicz interesujące nas kwoty należy w formularzu powyżej wybrać typ (netto na brutto lub brutto na netto), stawkę VAT (do wyboru mamy następującą listę stawek: 3%, 5%, 7%, 8%, 22% oraz 23%) i wpisać kwotę. Po wpisaniu kwoty pojawi się wynik zawierający następujące dane: netto, stawka VAT, kwota VAT, brutto.

W każdej chwili można zmienić typ, stawkę VAT oraz kwotę. Wynik zostanie przeliczony automatycznie. Szybko i prosto.

Kalkulator VAT (brutto netto) może się przydać osobom, które prowadzą działalność gospodarczą. Kupując coś na „firmę” tak naprawdę nie interesuje ich wtedy kwota brutto, a może się zdarzyć, że kwota netto nie jest podana. Wówczas szybko możemy ustalić ile tak naprawdę kosztuje nas kupowana rzecz czy usługa.

Cena brutto i cena netto. Czym się różnią?

Ceny te różnią się od siebie wysokością. Cena brutto jest większa od ceny netto (no chyba, że stawka VAT wynienie 0%, wówczas obie ceny będą sobie równe). Jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej to oczywiście interesuje nas cena brutto. Czyli ta gdzie cenna netto została powiększona o wartość podatku VAT.