Za dni robocze powszechnie uważa się wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy(*).

Aby sprawdzić ile jest dni roboczych w jakimś konkretnym przedziale czasu lub danym miesiącu, wystarczy wybrać odpowiedni zakres dat w poniższym formularzu. Nasz kalkulator zliczy wszystkie dni pracujące dla podanego okresu oraz wszystkie dni razem.

jest 0 dni roboczych (0 wszystkich)

(*) UWAGA - obecnie w naszym kalkulatorze dni roboczych uwzględnione są dni wolne dla lat 2020 - 2022 i dotyczą wyłącznie Polski

Dni robocze - przykład zastosowania kalkulatora